TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH BĐS

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi việc, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh đang biến đổi rất nhanh chóng và khó lường. Làm sao để gia tăng doanh số và lợi nhuận trong khi thị trường có nhiều yếu tố bất lợi? Đây cũng chính là sức ép và gánh nặng đè lên vai đội ngũ quản lý doanh nghiệp – trong đó có Trưởng phòng kinh doanh – người trực tiếp có ý nghĩa quyết định đến doanh số của công ty.

Tuy nhiên phần lớn các trưởng phòng kinh doanh của Việt Nam chưa được đào tạo bài bản và những kỹ năng mà họ có được từ những kinh nghiệm và va vấp trong thương trường chưa đủ sức mạnh giúp họ vượt qua những khó khăn của kinh tế thời hội nhập. Trong bối cảnh đó, khóa học Trưởng phòng kinh doanh do Học viện BĐS Hải Phát tổ chức được ví như một con đường tắt để doanh nghiệp giải bài toán hóc búa trong kinh doanh.

Với phương pháp “giảng dạy mang tính tư vấn” và áp dụng công nghệ đào tạo mới của thế giới, chương trình nhằm giúp học viên chủ động tiếp nhận những kiến thức và kỹ năng mới để trở thành một trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp và thành công, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Hoàn tất khóa học Trưởng phòng kinh doanh BĐS bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một trưởng phòng kinh doanh BĐS ngày nay.
  • Tuyển dụng, đào tạo và triển khai, quản lý công việc cho đội ngũ nhân viên bán hàng một cách hiệu quả.
  • Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch điều tra, phân tích thị trường, kế hoạch marketing và quảng bá sản phẩm.
  • Xây dựng và thiết lập hệ thống phân phối, đàm phán kinh doanh đạt hiệu quả


2. Đối tượng tham gia khóa học Trưởng phòng kinh doanh BĐS

 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc); Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp BĐS;
 • Các trưởng/Phó phòng kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS.
 • Các cấp quản lý doanh nghiệp muốn hệ thống hóa kiến thức, quy trình làm việc của bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp BĐS.
 • Nhân viên kinh doanh BĐS đang mong muốn trang bị những kiến thức và kỹ năng để có thể trở thành một “trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp”.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH HIỆU QUẢ

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 4 Vai trò của nhà quản lý 

1

2

 Quản lý và giám sát bán hàng 

1

3

 Quy trình lập kế hoạch kinh doanh 

1

II. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CHO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Họp triển khai nhân viên kinh doanh 

1

2

 Sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc 

1

3

 Quản lý thời gian hiệu quả với đội ngũ bán hàng 

1

III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Xác lập mục tiêu và tính toán GAP kinh doanh 

1

2

 Phân tích kinh doanh: Công cụ và phương pháp 

1

3

 Triển khai và rà soát hoạt động kinh doanh 

1

IV. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Nắm bắt địa bàn và xây dựng chính sách kinh doanh 

1

2

 Dự báo doanh số và phân bổ chỉ tiêu 

1

3

 Quản lý hoạt động hàng ngày hiệu quả 

1

V. XẬY DỰNG TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Tổ chức, cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh 

1

2

 Các giai đoạn phát triển của phòng kinh doanh 

1

3

 Mô hình phòng kinh doanh hiệu quả 

1

VI. TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Quản lý con người trong quản lý bán hàng 

1

2

 Quy trình tuyển dụng và phương pháp phỏng vấn 

1

3

 Kèm cặp nhân viên: Quy trình và công cụ hỗ trợ 

1

VII. TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Kết quả bán hàng và động lực làm việc đội ngũ 

1

2

 Học thuyết tạo động lực làm việc 

1

3

 Kỹ năng tạo động lực làm việc đội ngũ bán hàng 

1

VIII. ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG, XÂY DỰNG MTCV, QUY TRÌNH,KPI

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ bán hàng – KPI 

1

2

 Kỹ thuật và phương pháp đánh giá 

1

3

 Quy trình đánh giá hiệu quả làm việc 

1

Thông tin khóa học

Thời gian:
Lịch học:
Giờ học:
Thời lượng:
Phí tham dự:
Phí ưu đãi:

Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo đã kết thúc

Các khóa học khác