KỸ NĂNG THIẾT LẬP & QUẢN TRỊ MỐI QHKH

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

CRM là viết tắt của Customer Relationship Managemet - Quản trị quan hệ khách hàng, nhằm phát triển quan hệ gắn bó với khách hàng, thông qua các qua nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng. Chính vì vậy, vai trò của Quản trị quan hệ khách hàng rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển công ty.
Việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty. Học viện BĐS Hải Phát thấu hiểu được điều đó, chính vì vậy, đội ngũ giảng viên của chúng tôi đã xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo về Kỹ năng thiết lập và quản trị mối quan hệ khách hàng hiệu quả. Nhằm giúp cho học viên hiểu rõ vai vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và cách thức để duy trì mối quan hệ đó. Từ đó, có thể gia tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

·         Giải thích được lý do vì sao phải chăm sóc khách hàng

·         Tìm hiểu về mô hình phát triển khách hàng & quản trị quan hệ khách hàng

·         Đặc điểm & phạm vi của CRM.

·         Các yếu tố chi phối đến hoạt động CRM.

·         Mối quan hệ giữa CRM với các hoạt động khác

·         Hiểu biết về mô hình xây dựng văn hóa Chăm sóc khách hàng để chăm sóc khách hàng với đẳng cấp chuyên nghiệp

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Ngành kinh doanh & những thách thức trong môi trường kinh doanh hiện nay 

2

 Công tác chăm sóc khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện nay 

3

 Dịch vụ khách hàng/ Chăm sóc khách hàng - Đâu là sự khác biệt? 

4

 Phát huy lợi thế cạnh tranh trong công tác chăm sóc khách hàng. 

PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Những cấp độ hài lòng của khách hàng; 

2

 Chân dung của khách hàng xưa & nay. 

3

 Các nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc khách hàng. 

4

 Quy trình và phương pháp chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. 

5

 Năng lực quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng 

6

 Lập chương trình chăm sóc khách hàng. 

7

 Thực thi và kiểm soát thực thi. Đánh giá và điều chỉnh. 

8

 Những mấu chốt quan trọng và những sai lầm cần tránh trong quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng. 

PHẦN 3: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG "CCP"

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Customer (khách hàng): Quy trình tiếp xúc và đáp ứng nhu cầu của khách hàng (bán hàng). 

PHẦN 4: MÔ HÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA BÁN HÀNG, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG_TBHC MODEL

  STT

  KHÓA HỌC

  BUỔI

  GIỜ

1

 Behaviors: Hành vi chuyên nghiệp trong bán hàng và chăm sóc khách hàng. 

2

 Attitude - Thái độ chuyên nghiệp. 

3

 Skills - Kỹ năng chuyên nghiệp. 

4

 Appearance - Ngoại hình chuyên nghiệp. 

5

 Habits: Thói quen chuyên nghiệp trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng. 

6

 Character/ Culture: Tính cách/ Văn hóa bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. 

Thông tin khóa học

Thời gian:
Lịch học:
Giờ học:
Thời lượng:
Phí tham dự:
Phí ưu đãi:

Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo đã kết thúc

Các khóa học khác