QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Với những giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong quản trị dự án Quốc tế và Việt Nam, chương trình học giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Quản trị tài chính dự án đầu tư và xây dựng trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU

Khóa học sẽ trang bị cho học viên:

 • Nâng cao kiến thức về Quản trị dự án đầu tư và xây dựng
 • Trao đổi với các đồng nghiệp và giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong quản trị dự án
 • Mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia dự án, Giám đốc dự án đầu tư xây dựng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở thành Giám đốc Tài chính Chuyên nghiệp (Pro CFO) của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình đào tạo này một cách thành công, người học cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

 • Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý quan trọng trọng lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Hình dung được chân dung của một CFO chuyên nghiệp;
 • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CFO chuyên nghiệp trong tương lai.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chân dung CFO

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CFO
2  Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CFO
3  Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CFO chuyên nghiệp

2. Kế toán Quản trị

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Vai trò của kế toán quản trị và sử dụng thông tin thích hợp
2  Phân loại chi phí, mối liên hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận
3  Phân tích điểm hòa vốn
4  Tính toán chi phí sản phẩm, định giá bán sản phẩm

3. Nền tảng quản trị tài chính

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Kế toán quản trị & công tác quản lý
2  Quản trị tài chính
3  Quyết định đầu tư

4. Kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách
2  Quản lý vốn lưu động & Huy động vốn
3  Chính sách kinh tế vĩ mô

5. Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam
2  Giới thiệu một số chuẩn mực kế toán Việt Nam quan trọng

6. Phân tích và Hoạch định tài chính

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Phân tích tỷ số tài chính
2  Hoạch định tài chính
3  Chi phí sử dụng vốn

7. Hệ thống thuế doanh nghiệp

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam và luật quản lý thuế
2  Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu …

8. Pháp luật kinh doanh

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế
2  Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp
3  Pháp luật về hợp đồng

9. Thị trường chứng khoán

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Tổng quan thị trường chứng khoán
2  Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán
3  Phân tích kỹ thuật và các tỷ số tài chính cần quan tâm
4  Đầu tư trên thị trường chứng khoán

10. Thị trường ngoại hối

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Thị trường ngoại hối Việt Nam và thị trường ngoại hối quốc tế
2  Rủi ro tỷ giá và lãi suất
3  Các công cụ phòng chống rủi ro

11. Quản lý đội ngũ

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Con người và đội ngũ Kế Toán Tài Chính
2  Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ

12. Quản trị cuộc đời

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ

13. Thi tốt nghiệp chương trình

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ

14. Lễ trao "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp"

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
Thời gian: 
Lịch học:
Giờ học:
Thời lượng:
Phí tham dự: 
Phí ưu đãi: