GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Ta thường nghe nói "Khách hàng là Thượng đế" nhưng dưới con mắt của các nhà quản trị, chính nhân viên mới thực sự là thượng đế. Theo đó, cần phải đặt nhân viên lên hàng đầu để khách hàng có cơ hội trở thành thượng đế!

"Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty". Doanh nghiệp nào cũng thuộc nằm lòng câu nói này, nhưng ít ai nghĩ ngược lại: Tại sao công ty nào cũng có "tài-sản-quý-giá-nhất" nhưng có công ty mạnh, công ty yếu; có công ty phát triển bền vững và trường tồn, có công ty khốn khó, yểu mệnh?

Nhân sự rõ ràng là câu chuyện trung tâm của mọi doanh nghiệp ở mọi thời đại! Đặc biệt, trong một thời đại đầy biến động, đổi thay và ngổn ngang như thời kỳ khủng hoảng hiện nay, câu chuyện này càng phải được kể lại, nhìn nhận lại, thậm chí viết lại để mỗi doanh nghiệp nhanh chóng thoát khỏi "bĩ cực" của khủng hoảng và sớm bước vào "hồi thái lai".

Và nhân vật chính của câu chuyện nhân sự ở bất kỳ doanh nghiệp nào, chính là: Giám đốc Nhân sự / Chief Human Resources Officer (gọi tắt là "CHRO").

CHRO không chỉ là một "cái chức", một cái chức rất to trong công ty, mà còn là một "cái nghề", một "cái nghề" chuyên nghiệp trong xã hội, một nghề đòi hỏi phải được đào tạo một cách bài bản và có hệ thống thì mới có thể thành công.

Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của HAI PHAT ACADEMY đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo "Giám đốc Nhân sự".

Chương trình này được triển khai nhằm "Góp phần xác lập và phát triển một chuẩn mực nghề nghiệp về nhân sự và quản trị nhân sự cho ngành quản trị nhân sự tại Việt Nam".

Để thực hiện được mục tiêu này, chương trình "CHRO" của HAI PHAT ACADEMY sẽ bao gồm những nội dung chính sau đây: (1) Chân dung CHRO; (2) Chiến lược Nguồn nhân lực; (3) Tổ chức Bộ phận Nhân sự; (4) Tuyển dụng và Bổ dụng; (5) Đánh giá Nhân sự; (6) Đào tạo và Phát triển; (7) Văn hóa Doanh nghiệp; (8) Lương và Chế độ Đãi ngộ; (9) Pháp luật Lao động; 10) Chuyên đề hội thảo; 11) Quản trị cuộc đời.

Ban giảng huấn của chương trình là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về quản trị nhân sự, những người có am hiểu sâu sắc về quản trị nhân sự quốc tế và bối cảnh nhân sự Việt Nam hiện nay, những người mong muốn góp phần đưa ngành quản trị nhân sự Việt Nam lên một tầm cao hơn và hội nhập với ngành quản trị nhân sự thế giới.

Tổng thời lượng khóa học là 111 giờ, học trong vòng 4 tháng liên tục (khóa ngày) hay 3 tháng liên tục (khóa tối).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là Chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Giúp học viên biết được một "Giám đốc Nhân sự" (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp;
  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng & Bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo & Phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương & chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động; Quản trị cuộc đời.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chân dung CHRO / On Becoming a CHRO

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO
2  Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO
3  Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp

2. Chiến lược nguồn nhân lực / HR Strategy

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự
2  Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
3  Hoạch định chiến lược nhân sự
4  Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

3. Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
2  Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
3  Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
4  Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

4. Tuyển dụng và Bổ dụng / Recruitment & Assignment

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Thu hút và tuyển dụng
2  Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng
3  Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng
4  Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng

5. Đánh giá nhân sự / Personel Appraisal

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
2  Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
3  Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

6. Đào tạo và Phát triển / HR Training & Development

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2  Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại
3  Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
4  Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa

7. Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Văn hóa Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hóa Doanh nghiệp
2  Xây dựng và thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp
3  Đo lường kết quả xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

8. Lương và Chế độ Đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
2  Hệ thống lương và các bước xây dựng cấu trúc lương
3  Cơ cấu và ngân sách tiền lương
4  Chính sách và chế độ đãi ngộ

9. Pháp luật lao động / Laws & Regulations on Labour

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Hiểu về pháp luật lao động
2  Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
3  Quy định pháp luật về thôi dụng
4  Giải quyết tranh chấp lao động

10. Chuyên đề hội thảo / HR Seminars (Chỉ dành cho Học viên CHRO)

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ

11. Quản trị cuộc đời/ Life Management & Self Leadership (Chỉ dành cho Học viên các Chương trình Giám đốc)

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ

12. Thi tốt nghiệp chương trình/ Final Exam

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ

13. Lễ trao "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp" Graduation Ceremony

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
Thời gian: 
Lịch học:
Giờ học:
Thời lượng:
Phí tham dự: 
Phí ưu đãi: