GIÁM ĐỐC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

 Học viện BĐS Hải Phát tập trung đào tạo và tư vấn về xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức theo chuẩn quốc tế. Phương pháp này yêu cầu người học đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  1. Thành phần tham dự khóa học:

Khóa học giám đốc quản lý dự án tại Hà Nội được tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ công tác tại ban quản lý dự án, làm việc cho chủ đầu tư, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng Đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu,v.v...

  1. Mục tiêu khóa học
  • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
  • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
  • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
  • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án
  • Thực hành trên dự án thực tế
  • Hoàn tất khóa học được cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn và kiến thức thi của Học viện BĐS Hải Phát

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Các loại dự án đầu tư, các giai đoạn trong Quản trị dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Nội dung trình tự và trách nhiệm các bên liên quan trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư XD theo các quy định hiện hành của nhà nước
2  Việc lập và quản lý khối lượng, dự toán cho dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của nhà nước, quản lý chi phí DA DT
3  Lập và quản lý hợp đồng theo các quy định hiện hành của nhà nước theo thông lệ Quốc tế
4  Đấu thầu- Xét thầu trong xây dựng theo quy định luật hiện hành

Phần 2: Các loại văn bản và yêu cầu bắt buộc

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Văn bản mới: Về quản lý chi phí đầu tư XD công trình, hướng dẫn HĐ trong hoạt động XD, hướng dẫn phương pháp xác định giá cá máy và TB thi công XD công trình
2  Các yêu cầu bắt buộc trong công tác quy hoạch , khảo sát, thiết kế thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng theo quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Phần 3: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Mô hình quản lý chất lượng, trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầy xây lắp, các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế giám sát, quản lý Nhà nước trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Phần 4: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Xác định các quá trình chi tiết khi thực hiện dự án đầu tư XD công trình: Biện pháp thi công, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp
2  Xác định các công tác, cơ cấu công việc. Thời gian thực hiện các công tác tương ứng. lập kế hoạch tác nghiệp, tiến độ xây lắp công trình. Kiểm soát và quản lý tiến độ xây lắp

Phần 5: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
Thời gian: 
Lịch học: 
Giờ học: 
Thời lượng: 
Phí tham dự: 
Phí ưu đãi: