GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BĐS

THÔNG ĐIỆP CHƯƠNG TRÌNH

Hiện nay đã có nhiều người Việt Nam đang nắm giữ những trọng trách trong các tập đoàn đa quốc gia. Và cũng có cả những người Việt có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp của mình cạnh tranh hiệu quả với các doanh nghiệp quốc tế.

Điều khiến chúng ta thật sự tự hào, đó là “Trình độ quản lý và trình độ chuyên môn của người Việt ta đang từng bước vươn lên ngang tầm quốc tế”, đó là “Nỗ lực quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp” của Việt Nam ta đã bắt đầu có kết quả.

Chương trình đào tạo “Giám đốc Điều hành”/ “Chief Executive Officer” (CEO)  tại  Học viện BĐS Hải Phát một trong những chương trình đào tạo đặc biệt nhất . Chương trình này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm tiếp tục đồng hành trên chặng đường “quốc tế hóa trình độ nguồn nhân lực cao cấp” (nhất là nhân lực quản lý, lãnh đạo) đã bước đầu gặt hái được những thành quả tích cực của người Việt ta.

Chương trình được triển khai hoàn toàn bằng tiếng Việt và Ban Giảng Huấn của chương trình là các chuyên gia người Việt Nam có kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về từng chuyên đề mà mỗi chuyên gia phụ trách.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Chương trình đào tạo này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...;
 • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong doanh nghiệp;
 • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Những yếu tố để Học viên có thể tham dự chương trình này một cách thành công:

 • Trên 22 tuổi (chương trình này không phù hợp đối với học viên dưới 23 tuổi);
 • Đồng thời có ít nhất 1 (một) trong 3 (ba) điều kiện sau:
  • Đã có bằng tốt nghiệp đại học / cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
  • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý có vai trò quan trọng trong công ty;
  • Đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề lĩnh vự

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ cung cấp, trang bị cho Học viên:

 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp (CEO) cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Những kiến thức nền tảng trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh mà một CEO cần phải trang bị;
 • Những tư duy, nhận thức và kiến thức này, cùng với năng khiếu bẩm sinh về quản trị và sự trải nghiệm quản lý của bản thân sẽ giúp bạn trở thành một CEO chuyên nghiệp

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

 • Để hoàn tất chương trình, Học viên cần thực hiện một “Bài thi cuối khóa” trong 3 giờ. Nội dung và bản chất của “Bài thi cuối khóa” chính là “bài thu hoạch” từ khóa học, những ứng dụng trong ngắn hạn và tầm nhìn phát triển dài hạn của mỗi Học viên sau khi tham gia khóa học;
 • Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Chứng chỉ Tốt nghiệp sẽ được cấp bởi Học viện BĐS Hải Phát. 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Các loại dự án đầu tư, các giai đoạn trong Quản trị dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Nội dung trình tự và trách nhiệm các bên liên quan trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư XD theo các quy định hiện hành của nhà nước
2  Việc lập và quản lý khối lượng, dự toán cho dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của nhà nước, quản lý chi phí DA DT
3  Đấu thầu- Xét thầu trong xây dựng theo quy định luật hiện hành

Phần 2: Các loại văn bản và yêu cầu bắt buộc

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Văn bản mới: Về quản lý chi phí đầu tư XD công trình, hướng dẫn HĐ trong hoạt động XD, hướng dẫn phương pháp xác định giá cá máy và TB thi công XD công trình
2  Các yêu cầu bắt buộc trong công tác quy hoạch , khảo sát, thiết kế thi công xây lắp, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng theo quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Phần 3: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Mô hình quản lý chất lượng, trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầy xây lắp, các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế giám sát, quản lý Nhà nước trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Phần 4: Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
1  Xác định các quá trình chi tiết khi thực hiện dự án đầu tư XD công trình: Biện pháp thi công, tiến độ tác nghiệp, tổng tiến độ xây lắp
2  Xác định các công tác, cơ cấu công việc. Thời gian thực hiện các công tác tương ứng. lập kế hoạch tác nghiệp, tiến độ xây lắp công trình. Kiểm soát và quản lý tiến độ xây lắp

Phần 5: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của Nhà nước

  STT   KHÓA HỌC   BUỔI   GIỜ
Thời gian: 
Lịch học: 
Giờ học: 
Thời lượng: 
Phí tham dự: 
Phí ưu đãi: